Ломако Л.О.

Публикации

  • Цимбалюк В.І., Сулій М.М., Ломако Л.О., Гудак П.С., Атанасов О.М., Лузан Б.М. Мікрохірургічне лікування закритих тотальних пошкоджень плечового сплетення // Актуальні проблеми неврології і нейрохірургії. - Львів. - 1996. - С.329-330.
  • Цымбалюк В.И., Сулий Н.Н., Ломако Л.О., Гудак П.С. Атанасов О.М., Лузан Б.Н. Микрохирургическое лечение закрытых тотальных повреждений плечевого сплетения // Актуальные проблемы неврологии и нейрохирургии. - Львов, 1996. - с.329 - 330
  • Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Хонда О.М., Чеботарьова Л.Л., Каддум Г.М., Ломако Л.О. Діагностика ступеня порушення рухової, чутливої та вегетативної функцій при часткових ушкодженнях периферичних нервів // Український вісник психоневрології. - 1996. - Т.4, вип.3(10). - С.469-470.