Некрасова Л.С.

Публикации

  • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Некрасова Л.С. Картографічна оцінка захворюваності населення України тиреотоксикозом з зобом та без нього в залежності від впливу антропогенних факторів навколишнього середовища // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 1998. - Т. 2. - С. 117-122. Дисертанту належить ідея дослідження, картографічний аналіз, узагальнення результатів дослідження.