Карпенко Н.О.

Публикации

  • Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Алесіна М.Ю., Карпенко Н.О., Лябік В.В. Розподіл та елімінація радіонуклідів в організмі щурів при їх тривалому надходженні сумісно з фосфорорганічними пестицидами // Український медичний альманах. - 2000. - Т. 3. - №5. - С. 145-148. Ідея дослідження, організація експериментальних досліджень, узагальнення результатів.