Коршун М.М.

Публикации

  • Коршун М.М., Колесова Н.А., Ткаченко И.И., Веремей М.И. К вопросу о сочетанном действии на организм химических веществ и ионизирующего излучения // Международный симпозиум "Здоровье и химическая безопасность на пороге ХХI века", С.-Петербург, 14-16 июня 2000. - С.-Петербург: СПбМАПО, 2000. - С. 84-85.
  • Коршун М.М., Дема О.В., Ткаченко І.І., Горбачевський Р.В., Бєльська К.Й. Наукове обґрунтування гігієнічного нормативу у ґрунті перспективного гербіциду імазетапіру: Тези доповідей VII з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства, Тернопіль, 16-17 травня 2003 // Українські медичні вісті. - 2003. - Т. 5, №1 (63). - С. 229.
  • Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації новалурону у воді водойм / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, О.О. Масленко, М.М. Коршун, С.А. Омельчук // Гігієна населених місць. - Київ, 2007. - Вип. 49. - С. 88-97.
  • Еколого-гігієнічна оцінка поведінки піретроїдних інсектицидів в об'єктах агроценозу яблуневого саду / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, М.М. Коршун // Гігієна населених місць. - Київ, 2005. - Вип. 46. - С. 505-514.
  • Бардов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.А. Сравнительная токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицидов на основе этилен-бис-дитиокарбаматов и оценка опасности их применения для людей и окружающей среды // Современные проблемы токсикологи. - 2003. - №1. - С. 41-49. Дисертантом проведено вивчення умов праці при застосуванні фунгіцидів, здійснено визначення залишкових кількостей пестицидів хромат
  • Коршун М.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Порівняльне вивчення умов праці при застосуванні препаратів на основі етилен-біс-дитіокарбаматів на сільськогосподарських культурах // Тези доповідей І з'їзду Токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001. - Київ. - 2001. - С. 76.
  • Коршун М.М., Омельчук С.Т., Дема О.В., Салата О.В., Ткаченко І.І., Коршун О.М., Горбачевський Р.В. Гігієнічна оцінка особливостей поведінки гербіциду імазетапір в системі "ґрунт - суміжні середовища" // Гігієна населених місць. - Київ, 2003. - Вип. 41. - С. 140-141. Дисертантом сплановано та проведено лабораторний експеримент, здійснено частину санітарно-хімічних, санітарно-мікробіологічних та хроматографічних досліджень, статистичну
  • Коршун М.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Визначення мікрокількостей солей етилен-біс-дитіокарбамінової кислоти в об'єктах навколишнього середовища та сільськогосподарській сировині // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії, Львів, 25-28 травня 2003. - Львів: СПОЛОМ, 2003. - С. 202-203.
  • Колесова Н.А., Коршун М.М., Омельчук С.Т. Особенности изменения энергообразующих метаболических путей и структуры жизненно важных органов экспериментальных животных при действии на организм комплекса вредных факторов окружающей среды // Довкілля та здоров'я. - №3 (18). - 2001. - C. 9-12. Постановка експерименту та проведення експериментальних досліджень в умовах 30-ти кілометрової зони ЧАЕС.
  • Бардов В.Г., Омельчук С.Т.,Сасинович Л.М., Коршун М.М., Омельчук С.А., Дема Е.В. Токсикологическая характеристика и гигиенические аспекты применения в Украине гербицидов на основе имазетапира // Современные проблемы токсикологии. - 2005. - № 2. - С. 54-59.