Севастьянов Володимир Миколайович

Публикации

  • Поджаренко В.О., Поджаренко А.В., Севастьянов В. М. Дослідження тахометричних перетворювачів у динамічному режимі // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2004, - Т.1/<N>60</N>, Ч.1, №2. - С. 101-103.
  • Поджаренко В.О., Васілевський О.М., Севастьянов В.М. Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювальних каналів вібрації // Український метрологічний журнал. - 2005. - № 2. - С. 60 - 65.
  • Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М. Войтович О.П. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. - №6(39). - С. 41-45.
  • Установка для перевірки тахометрів /Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М., Войтович О.П. (Україна) - №2003121553; Заявлено 15.12.2003; Опубл. 15.11.2004, Бюл. №11.-3с.