Дудикевич В.Б.

Публикации

  • Кучерук В.Ю., Кухарчук В.В., Дудикевич В.Б., Поджаренко А.В. Методологія побудови засобів вимірювання моменту інерції роторів електричних машин // Проблеми створення нових машин і технологій. Наукові праці Кремен-чуцького державного політехнічного інституту.- Випуск 1/2000 (8). - С. 113-118.
  • Варшава С.С., Дудикевич В.Б., Попов Я.Б. Створення магніто- та терморезисторів на основі напівпровідникових кристалів групи А3В5 та дослідження їх характеристик. Матеріали міжнарожної науково-практичної конференції "СЗПОІ", Одеса, 9-14 червня 1997 року, с. 47.