Кухарчук Г.В.

Публикации

  • Кухарчук В.В., Поджаренко А.В., Кухарчук Г.В. Математична модель вимірювального перетворення динамічного моменту електричних машин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. -1998. -№3 . -С.63-70.
  • Мартинюк Т.Б., Хом'юк В.В., Кухарчук Г.В. Можливості розпаралелювання алгоритму багатооперандного додавання//Вісник Вінницького політехнічного інституту.-1997. - №4 - С.89-94.